WE ENGINEER THE WEB

Estina is a full service web development and integration company located in Vilnius, Lithuania.

Learn more

E-SIGNING SOLUTIONS

We develop a Document Signing Portal and APIs to fully integrate e-signature into your system.

Learn more
 use your keyboard keys
to navigate

„Estina” informacijos saugumo valdymo sistema sertifikuota ir atitinka ISO 27001 standarto reikalavimus.

UAB „Estina“, teikianti elektroninio pasirašymo, elektroninės identifikacijos paslaugų bei informacinių sistemų kūrimo bei valdymo paslaugas sertifikavo savo informacijos saugumo valdymo sistemą pagal tarptautinį standartą ISO 27001. Bendrovę konsultavo ir diegimą vykdė specializuota kibernetinės gynybos įmonė NRD CS. 

„Įmonė teikia jautrias paslaugas, todėl ir iki standarto įdiegimo rūpinosi informacijos sauga. ISO 27001 diegimo tikslas buvo susisteminti kontrolės priemones bei jų valdymą, bei pateikti klientams objektyvų įrodymą, kad informacijos sauga bendrovėje ir jos tiekiamose paslaugose yra ypač svarbus ir valdomas veiklos komponentas“, teigė „Estina“ akcininkas ir direktorius Paulius Podolskis.

ISO 27001 diegimo proceso metu įmonei konsultacijas teikė NRD CS specialistai. Jie padėjo bendrovei susisteminti saugos ir susijusių procesų valdymą – nuo informacinių išteklių identifikavimo, rizikų įvertinimo iki saugos priemonių ir dokumentacijos parengimo bei atsakomybių už įdiegtų kontrolės priemonių paskirstymo.

„Kartu su užsakovu džiaugiamės pasiektu rezultatu. Esminis dalykas ISO 27001 diegime yra abipusis pasitikėjimas ir vadovybės palaikymas siekti objektyvaus ir pagrįsto saugos klausimų valdymo. Visa tai, diegimo finale, virsta į efektyviai užtikrinamą saugą bendrovėje ir jos teikiamose paslaugose, t. y. didesne pridėtine verte įmonės klientams. ISO 27001 sertifikatas – yra vienas iš objektyvių saugumo valdymo ir užtikrinimo įrodymų bendrovėje.“, komentavo diegimo projekto vadovas, NRD CS saugos konsultantas ir tarptautinių saugos projektų vadovas Sigitas Rokas.

Dalį projektui vykdyti reikalingų lėšų – 6 745,00 Eur - buvo finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę „Procesas LT“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0015.